Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi, w tym:


zwrot podatku z zagranicy
rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne
prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości(pełna księgowość)
prowadzenie ewidencji środków trwałych
prowadzenie rejestru nabyć pozostałych i sprzedaży VAT
sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych
sporządzanie wniosków VZM-1
naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie listy płac
zakładanie oraz bieżące prowadzenie akt osobowych
nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji ZUS
wystawianie świadectw pracy
wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
i inne